Najpiękniejsze modlitwy i intencje na każdą okazję

Jak zwyciężyć depresję

Jak zwycieżyć depresję 

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

Stań przed Jezusem ukrytym w tabernakulum lub
(jeśli nie masz takiej możliwości) zamknij się w pokoju i ustaw w nim dwa krzesła - jedno dla ciebie, a drugie dla Jezusa.
Na tym drugim połóż otwartą Biblię i porozmawiaj z Jezusem,
który usiadł naprzeciwko ciebie.
Czytaj wolno, słowo po słowie. Nic nie mów, pozwól mówić Jemu.

1.Ja jestem twoim Jezusem.
Jestem tu, by cię oczyścić i uniewinnić.
Pamiętaj, na krzyżu modliłem się:
Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23,34).
Mówię to do ciebie osobiście.
Ty byłeś jednym z tych, którzy mnie ukrzyżowali.

Mój Ojciec powiedział: "Tak"
i twoje grzechy zostały Ci odpuszczone.
Teraz On jest tu, aby cię zapewnić, że cała twoja przeszłość
została ci wybaczona. Ojciec mój jest tu, żeby cię przekonać,
że kiedy On przebacza, On także zapomina.
Tobie więc nie tylko wybaczono,
ale zostałeś także uniewinniony,
tak jak gdybyś nie popełnił nigdy żadnych grzechów.

Ojciec mój kochał cię zawsze szaloną miłością,
także wtedy, gdy ty nie wierzyłeś w Jego miłość.
Kochał cię zawsze, także wtedy, gdy uciekałeś daleko od Niego.
On nigdy cię nie karał, nigdy nie krzywdził;
to ty, oddalając się od Niego, sam pozbawiłeś się Jego dobrodziejstw
i wystawiłeś się na działanie zła.
     
Mój Ojciec przebacza ci także, że osądziłeś Go wielokrotnie
jako Boga niedobrego, niesprawiedliwego i okrutnego,
głuchego na twoje modlitwy.
Przebacza ci twoją buntowniczość, twoje ucieczki,
twoją manię niezależności.
     
Ojciec mój jest także twoim Ojcem
i kocha ciebie tak, jak kocha Mnie.

Bóg Ciebie

On kochał cię także takim, jakim byłeś,
a teraz kocha cię takim, jakim jesteś.
Nie obawiaj się, jeżeli nie masz siły, by stać się lepszym.
On kocha cię takiego, jaki jesteś. Gdybyś był "potworem",
także będziesz zawsze umiłowany w Jego sercu.
     
Ojciec mój i twój nigdy cię nie skazał i nigdy cię nie skaże.
     
Jesteś w Jego sercu i masz miejsce w Jego domu,
aby cieszyć się wraz z Nim radością życia w wieczności.

2. A teraz Ojciec mój poprosi cię,
żebyś kochał wszystko to, co On kocha.

Przede wszystkim On chce,
abyś pojednał się z twoim Stwórcą,
wielbiąc Go i dziękując Mu za możliwość podziwiania piękna świata stworzonego przez Niego: nieba, morza, słońca, gwiazd, kwiatów...
     
Widząc także pojawiające się wynaturzenia przyrody,
nie narzekaj i nie przeklinaj.
Nie mów nigdy więcej: co za brzydki dzień, co za brzydka pogoda! Wszystko jest piękne w kalendarzu Boga.

3. Posłuchaj mnie teraz uważnie:
     
Ojciec mój chce, abyś kochał siebie samego.

Ty jesteś cenny w Jego oczach i On kocha cię do szaleństwa.
Dlatego ty powinieneś kochać to, co On kocha.
Ojciec mój i twój kocha cię takiego, jaki jesteś
i dlatego także ty powinieneś kochać się takim, jaki jesteś.
     
Nie czuj do siebie wstrętu także wtedy, kiedy popadasz w grzech
albo kiedy nie jesteś dość silny, żeby przezwyciężyć pokusę.
     
Nie buntuj się przeciwko sobie,
gdy jesteś słaby, zimny, oschły i pusty.
     
Ojciec kocha cię razem z twoimi słabościami i upadkami,
dlatego zaakceptuj się takiego, jaki jesteś, z całą swoją kruchością.
     
Pamiętaj o tym, co pisze święty Paweł Apostoł:
Dlatego mam upodobanie w moich słabościach (...)
albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny (2 Kor 12,10).
     
Kiedy popadasz w grzech, nie trać odwagi i nie złość się na siebie,
ale podnieś się szybko i powtarzaj:
"Ojcze, wybacz mi, wiesz, jaki jestem słaby.
Czego mogłeś oczekiwać od słabego i chorego dziecka, jakim jestem? Dziękuję Ci, że posłałeś Jezusa, żeby dał mi swoją siłę i swoje zwycięstwo!".

4. Ojciec mój chce, abyś nie porównywał się do nikogo,
także do tego, którego uważasz za lepszego od siebie.
     

Nie patrz na nikogo. Jeżeli będziesz patrzył na innych,
popadniesz w pokusę zazdrości, zawiści, wstrętu do samego siebie. Będziesz żył pozbawiony satysfakcji z siebie samego, w stanie niepokoju, poczucia winy i w ten sposób popadniesz w depresję.
     
Mój Ojciec chce, żebyś był sobą, bez porównywania się z nikim.
On kocha cię jako najukochańszego syna,
jakiego mógłbyś mieć na ziemi.
Kocha cię takiego, jaki jesteś: to On stworzył cię właśnie takiego
i kocha każde stworzenie takie, jakie ono jest.
     
Nie czuj do siebie wstrętu, doceniaj siebie:
jesteś dla Niego bezcenny.

5. Zaakceptuj się więc takim, jaki jesteś
i kochaj siebie takiego, jaki jesteś.
     
Zaakceptuj swoje życie - z jego błędami i słabościami.
Zaakceptuj swoją inteligencję,
także z jej ograniczeniami, jako Jego dar.
Zaakceptuj swój charakter, ponieważ On chce cię takim.
Zaakceptuj miejsce, w którym mieszkasz, uważając,
że jest to miejsce najbardziej odpowiednie dla twojego uświęcenia. Zaakceptuj swój sposób życia i pracy z osobami,
które On umieścił przy tobie.
Są racje ku temu - i pewnego dnia zrozumiesz,
dlaczego właśnie te osoby znajdują się obok ciebie.
     
Przyrzeknij mojemu ojcu, który kocha cię szaloną miłością,
że nie będziesz już dalej narzekał z jakiejkolwiek przyczyny.
Dziękuj i błogosław Ojcu mojemu za każdą rzecz.


     
Od dzisiaj nie mów już więcej: "Jestem grzesznikiem",
ale "Byłem grzesznikiem".
Ojciec poprosił Mnie, abym obmył moją Krwią wszystkie twoje grzechy. W szczególności:
- grzechy nienawiści i bunty przeciwko Niemu;
- grzechy nienawiści i zemsty oraz postanowienie odwetu
w stosunku do własnych rodziców, braci, sióstr, profesorów, zwierzchników, pracodawców, kolegów z pracy i z biura,
zwierzchników kościelnych, księży, sióstr zakonnych,
fałszywych przyjaciół, którzy cię namawiali do zła,
niszczyli cię i oczerniali.

Obmyłem moją Krwią wszystkie grzechy twojego życia,
dlatego nie chcę, abyś wracał do nich nawet w myślach.

- ojciec Serafino Falvo, "Jak zwyciężyć depresję"

Jak zwycieżyć depresję

 Bóg kocha Ciebie

Wszystkie intencje i modlitwy proszę kierować na adres: modlitwa@chwilkawytchnienia.com

Intencje można również umieszczać samemu w komentarzach pod właściwą modlitwą na stronie: Nasze intencje i modlitwy 
Proszę kliknąć na poniższy link, wybrać modlitwę i w komentarzu dopisać swoją intencje.
http://naszeintencje.blogspot.com

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Pomódl się w naszych intencjach

"Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie."

Mt. 18, 19

Kliknij na Aniołka

Zapraszam do wspólnej modlitwy!

 
 

 

 

 


Modlitwa czyni cuda
12 Etapów autentycznego przebaczania
Adoracja Maryjna
Adoracja na Wielki Post
 
Akt oddania się Bożemu Sercu  

Akt oddania się Matce Bożej
Akt ofiarowania się Miłości Miłosiernej
Akt poświęcenia się Boskiemu Sercu

Akt poświęcenia rodziny
Akt poświęcenia się Matce Najświętszej
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
Akty ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
Akty przebłagania
Akty strzeliste do NMP
Bądź moim Mistrzem
Błogosławieństwa starego człowieka
Błogosławieństwo nowożeńców
Boże, potrzebuję Ciebie
Bóg bogaty w miłosierdzie
Bóg jest moim Ojcem
 
Bóg kocha zawsze
Bóg szczęściem duszy
Boże Wszechmogący
Ci co zaufali Panu
Cierpliwy Boże
Codzienna modlitwa o wolność
Daj mi, Panie
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 1 - Akty przebłagania
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 2 - Akty prośby
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 3 - Wołanie o pomoc w ciemnościach duszy
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 4 - Akt oddania się Jezusowi
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 5 - Westchnienia
 
Dopomóż mi Panie...
Duchu światła i miłości  
Duchu Święty
Duchu Święty racz zesłać...

Dziecko Moje
Dziekuję Ci Panie
Dziękuję Ci Panie za ten dzień...  
Intencje o zdrowie
Intencje w trudnych chwilach
Intencje - Podziękowania za otrzymane łaski
Intencje za zmarłych
 
Jak się czujesz?
Jak zwyciężyć depresję  
Jezus jedyna droga
Jezu, Ty się tym zajmij
 
Kochane Dziecko
Komunia Duchowa
Koronka o zwycięstwo nad szatanem
Koronka za zmarłych do serca Maryi Kwadrans z Jezusem
Litania do Bł. Jana Pawła II
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
 
Litania do Świętej Rity
Litania do Wszystkich Świętych  
Litania małżonków
Litania za zmarłych
Mam prawo być sobą
Maryjo, Matko Nadziei
Miłosierny Boże
Minął kolejny dzień
Modlę się Boże żarliwie
Modlitwa chorego 1
Modlitwa chorego 2
Modlitwa chorego 3
Modlitwa chorego 4
Modlitwa chorego 5
Modlitwa chorego 6
Modlitwa codzienna  
Modlitwa codzienna o opiekę do św. Judy Tadeusza
Modlitwa dla cierpiących na depresję Modlitwa dla mających trudności finansowe Modlitwa dla matki oczekującej potomstwa Modlitwa dla rodziców dzieci uzależnionych Modlitwa dla rodziców, przyjaciół tych, którzy odebrali sobie życie
Modlitwa dla samotnych
Modlitwa dla tych, którzy chcą sobie odebrać życie
Modlitwa dla tych, którzy pragną potomstwa Modlitwa dla tych, którzy są uzależnieni Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego Modlitwa do Matki Bożej o pomoc w odnowie życia
Modlitwa do Najświętszej Rany Ramienia Pana Jezusa
Modlitwa do najświętszych ran Jezusa Chrystusa
Modlitwa do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
Modlitwa do Św. Judy Tadeusza
Modlitwa do św. Marty w trudnych sprawach Modlitwa do Świętej Rity 1
Modlitwa do Świętej Rity 2
Modlitwa do Świętej Rity 3
Modlitwa do Świętej Rity 4
Modlitwa do św. Teresy od Dzieciątka Jezus Modlitwa kierowcy
Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozbiciem
Modlitwa matki oczekującej potomstwa 1
Modlitwa matki oczekującej potomstwa 2
Modlitwa maturzysty

Modlitwa Miłości
Modlitwa na każdy dzień
Modlitwa na rozpoczęcie dnia
Modlitwa na starość
Modlitwa narzeczonych
Modlitwa o akceptację samego siebie Modlitwa o błogosławieństwo dla domu Modlitwa o Cud
Modlitwa o czas na wszystko
Modlitwa o dobrą śmierć
Modlitwa o dobrą żonę
Modlitwa o dobrego męża
Modlitwa o łaskę pogody ducha
Modlitwa o łaskę rodzicielstwa  
Modlitwa o miłość
Modlitwa o oczyszczenie serca i o prawdziwą mądrość
Modlitwa o odrodzenie małżeństwa
Modlitwa o odwrócenie smutku
Modlitwa o pomnożenie wiary
Modlitwa o prawdziwą mądrość
Modlitwa o przemianę
Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
 
Modlitwa o to by zawsze być sobą
Modlitwa o trafny wybór drogi życiowej  
Modlitwa o Uniknięcie Czyśćca  
Modlitwa o uzdrowienie relacji w rodzinie
Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne
 
Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem Modlitwa o życzliwość
Modlitwa Ojca
Modlitwa Pielgrzyma
Modlitwa po spowiedzi

Modlitwa Pochwalna
Modlitwa podczas niechcianej ciąży
Modlitwa przebaczenia
Modlitwa przed egzaminem 1
Modlitwa przed egzaminem 2

Modlitwa przed maturą
Modlitwa przed Mszą Świętą
Modlitwa przed spowiedzią
Modlitwa rodziców nad poczętym w łonie matki dzieckiem

Modlitwa rodziców za dzieci
Modlitwa rodziców za swoje dzieci
Modlitwa Św. Franciszka z Asyżu
Modlitwa św. Gertrudy do dusz czyśćcowych
Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych
 
Modlitwa uwielbienia
Modlitwa Uwolnienia
Modlitwa w czasie nieszczęścia
Modlitwa w dniu Imienin / Urodzin
Modlitwa w dniu Urodzin
Modlitwa w intencji oczekiwanego dziecka  
Modlitwa w intencji rodziców oczekujących dziecka

Modlitwa w kryzysie małżeńskim
Modlitwa w pokusach i wątpliwościach  
Modlitwa za chore dziecko
Modlitwa za chorego w rodzinie
Modlitwa za Chorych
Modlitwa za dusze czyśćcowe
Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące Modlitwa za małżonków obchodzących jubileusz
Modlitwa za młodzież
Modlitwa za nowożeńców
Modlitwa za przyjaciół
Modlitwa za rodzeństwo
Modlitwa za rodziców
Modlitwa a zmarłych
Modlitwa za zmarłych krewnych
Modlitwy za zmarłych na cały tydzień
Mój Ojcze, któryś jest w niebie
Na początek ciężkiego dnia  
Nasze intencje i modlitwy
Naucz mnie, Panie
Nowenna do Świętej Rity
Nowenna w ważnej potrzebie
Oczyść mnie, Panie
Ojcze Nasz za Umarłych
Oto jestem Panie  
Panie blagam Cię 
Panie, chciałbym kochać
Panie daj mi trochę słońca
Panie do Ciebie wołam 
Panie ja proszę...
Panie Jezu przyjdź do mojego serca
Pochwała Stworzenia
Pocieszycielu serc ludzkich
Pod Twoją obronę
Podstawowe Modlitwy
Pojednanie z Bogiem
Ponieważ Bóg mnie kocha  
Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy Pozostań ze mną, Panie
Prowadź mnie Panie
Przebacz mi moje milczenie
Przybądź, Duchu Pocieszycielu  
Przyjdź, Duchu Święty
Ślubna modlitwa wiernych 1
Ślubna modlitwa wiernych 2
Telefon do Nieba
Telegram do św. Józefa w nagłej potrzebie  
Triduum do Świętej Rity
Ty, który jesteś ponad nami
Tylko Ty Jezu
Uwielbienie Boga Najwyższego
Uwielbiam Cię, Panie  
Wierzę w kogoś takiego jak Ty
Wołanie o pomoc w ciemnościach duszy Wyzwól mnie
Zachęta do Uwielbienia Boga
Zapal Światełko Pamięci za tych co odeszli Za zmarłych
Zrób coś ze mną, Boże
Życie jest piękne, Panie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze intencje i modlitwy
O zdrowie
W trudnych chwilach
Podziękowania za otrzymane łaski
Za zmarłych
Zapal Światełko Pamięci

Zapal Światełko Pamięci  za tych co odeszli...

(kliknij na świeczkę)

  

Cudowne Boże Narodzenie
Piękne życzenia na każdą okazję
Wszystko o przyjaźni
Rozrywka dla Ciebie
Nasze intencje i modlitwy

Cudowny balsam dla duszy

Piękne cytaty i aforyzmy

Nasze wiersze - Debiuty

Uśmiech Boga

Perełki szczęścia

Wokół mnie tylu ludzi,
śpieszą się, gnają, pędzą.
Mają szare twarze,
młode, stare, ładne, brzydkie.
Gonią wiatr, ułudę,
mają puste oczy, bez życia.

Stoję, uśmiecham się do nich,
chcę im przekazać Twój uśmiech Boże.
Dziwią się, że można tak stać.
Na chwilę gdzieś budzi się w nich nadzieja, ale...
Wracają do gonitwy za wiatrem - bo bezpiecznie,
bo to już znają.

A ja stoję i uśmiecham się      do Ciebie Boże.
Ja nie gonię już życia,
ja życie dostałam w prezencie
od Ciebie Jezu na zawsze.
Nie muszę się śpieszyć,
wieczność jest długa.

Człowieku!
Zatrzymaj się!

Zobacz uśmiech Boga!
Przyjmij prezent od Niego!
Jezus to życie,
nie musisz już nic robić,
Zatrzymaj się
...proszę.

- L. Puza