Chwilka Wytchnienia - Nie żałuj czasu na marzenia to pojazd unoszący Cie do gwiazd

Jak zwyciężyć depresję

Jak zwycieżyć depresję 

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

Stań przed Jezusem ukrytym w tabernakulum lub
(jeśli nie masz takiej możliwości) zamknij się w pokoju i ustaw w nim dwa krzesła - jedno dla ciebie, a drugie dla Jezusa.
Na tym drugim połóż otwartą Biblię i porozmawiaj z Jezusem,
który usiadł naprzeciwko ciebie.
Czytaj wolno, słowo po słowie. Nic nie mów, pozwól mówić Jemu.

1.Ja jestem twoim Jezusem.
Jestem tu, by cię oczyścić i uniewinnić.
Pamiętaj, na krzyżu modliłem się:
Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23,34).
Mówię to do ciebie osobiście.
Ty byłeś jednym z tych, którzy mnie ukrzyżowali.

Mój Ojciec powiedział: "Tak"
i twoje grzechy zostały Ci odpuszczone.
Teraz On jest tu, aby cię zapewnić, że cała twoja przeszłość
została ci wybaczona. Ojciec mój jest tu, żeby cię przekonać,
że kiedy On przebacza, On także zapomina.
Tobie więc nie tylko wybaczono,
ale zostałeś także uniewinniony,
tak jak gdybyś nie popełnił nigdy żadnych grzechów.

Ojciec mój kochał cię zawsze szaloną miłością,
także wtedy, gdy ty nie wierzyłeś w Jego miłość.
Kochał cię zawsze, także wtedy, gdy uciekałeś daleko od Niego.
On nigdy cię nie karał, nigdy nie krzywdził;
to ty, oddalając się od Niego, sam pozbawiłeś się Jego dobrodziejstw
i wystawiłeś się na działanie zła.
     
Mój Ojciec przebacza ci także, że osądziłeś Go wielokrotnie
jako Boga niedobrego, niesprawiedliwego i okrutnego,
głuchego na twoje modlitwy.
Przebacza ci twoją buntowniczość, twoje ucieczki,
twoją manię niezależności.
     
Ojciec mój jest także twoim Ojcem
i kocha ciebie tak, jak kocha Mnie.

Bóg Ciebie

On kochał cię także takim, jakim byłeś,
a teraz kocha cię takim, jakim jesteś.
Nie obawiaj się, jeżeli nie masz siły, by stać się lepszym.
On kocha cię takiego, jaki jesteś. Gdybyś był "potworem",
także będziesz zawsze umiłowany w Jego sercu.
     
Ojciec mój i twój nigdy cię nie skazał i nigdy cię nie skaże.
     
Jesteś w Jego sercu i masz miejsce w Jego domu,
aby cieszyć się wraz z Nim radością życia w wieczności.

2. A teraz Ojciec mój poprosi cię,
żebyś kochał wszystko to, co On kocha.

Przede wszystkim On chce,
abyś pojednał się z twoim Stwórcą,
wielbiąc Go i dziękując Mu za możliwość podziwiania piękna świata stworzonego przez Niego: nieba, morza, słońca, gwiazd, kwiatów...
     
Widząc także pojawiające się wynaturzenia przyrody,
nie narzekaj i nie przeklinaj.
Nie mów nigdy więcej: co za brzydki dzień, co za brzydka pogoda! Wszystko jest piękne w kalendarzu Boga.

3. Posłuchaj mnie teraz uważnie:
     
Ojciec mój chce, abyś kochał siebie samego.

Ty jesteś cenny w Jego oczach i On kocha cię do szaleństwa.
Dlatego ty powinieneś kochać to, co On kocha.
Ojciec mój i twój kocha cię takiego, jaki jesteś
i dlatego także ty powinieneś kochać się takim, jaki jesteś.
     
Nie czuj do siebie wstrętu także wtedy, kiedy popadasz w grzech
albo kiedy nie jesteś dość silny, żeby przezwyciężyć pokusę.
     
Nie buntuj się przeciwko sobie,
gdy jesteś słaby, zimny, oschły i pusty.
     
Ojciec kocha cię razem z twoimi słabościami i upadkami,
dlatego zaakceptuj się takiego, jaki jesteś, z całą swoją kruchością.
     
Pamiętaj o tym, co pisze święty Paweł Apostoł:
Dlatego mam upodobanie w moich słabościach (...)
albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny (2 Kor 12,10).
     
Kiedy popadasz w grzech, nie trać odwagi i nie złość się na siebie,
ale podnieś się szybko i powtarzaj:
"Ojcze, wybacz mi, wiesz, jaki jestem słaby.
Czego mogłeś oczekiwać od słabego i chorego dziecka, jakim jestem? Dziękuję Ci, że posłałeś Jezusa, żeby dał mi swoją siłę i swoje zwycięstwo!".

4. Ojciec mój chce, abyś nie porównywał się do nikogo,
także do tego, którego uważasz za lepszego od siebie.
     

Nie patrz na nikogo. Jeżeli będziesz patrzył na innych,
popadniesz w pokusę zazdrości, zawiści, wstrętu do samego siebie. Będziesz żył pozbawiony satysfakcji z siebie samego, w stanie niepokoju, poczucia winy i w ten sposób popadniesz w depresję.
     
Mój Ojciec chce, żebyś był sobą, bez porównywania się z nikim.
On kocha cię jako najukochańszego syna,
jakiego mógłbyś mieć na ziemi.
Kocha cię takiego, jaki jesteś: to On stworzył cię właśnie takiego
i kocha każde stworzenie takie, jakie ono jest.
     
Nie czuj do siebie wstrętu, doceniaj siebie:
jesteś dla Niego bezcenny.

5. Zaakceptuj się więc takim, jaki jesteś
i kochaj siebie takiego, jaki jesteś.
     
Zaakceptuj swoje życie - z jego błędami i słabościami.
Zaakceptuj swoją inteligencję,
także z jej ograniczeniami, jako Jego dar.
Zaakceptuj swój charakter, ponieważ On chce cię takim.
Zaakceptuj miejsce, w którym mieszkasz, uważając,
że jest to miejsce najbardziej odpowiednie dla twojego uświęcenia. Zaakceptuj swój sposób życia i pracy z osobami,
które On umieścił przy tobie.
Są racje ku temu - i pewnego dnia zrozumiesz,
dlaczego właśnie te osoby znajdują się obok ciebie.
     
Przyrzeknij mojemu ojcu, który kocha cię szaloną miłością,
że nie będziesz już dalej narzekał z jakiejkolwiek przyczyny.
Dziękuj i błogosław Ojcu mojemu za każdą rzecz.


     
Od dzisiaj nie mów już więcej: "Jestem grzesznikiem",
ale "Byłem grzesznikiem".
Ojciec poprosił Mnie, abym obmył moją Krwią wszystkie twoje grzechy. W szczególności:
- grzechy nienawiści i bunty przeciwko Niemu;
- grzechy nienawiści i zemsty oraz postanowienie odwetu
w stosunku do własnych rodziców, braci, sióstr, profesorów, zwierzchników, pracodawców, kolegów z pracy i z biura,
zwierzchników kościelnych, księży, sióstr zakonnych,
fałszywych przyjaciół, którzy cię namawiali do zła,
niszczyli cię i oczerniali.

Obmyłem moją Krwią wszystkie grzechy twojego życia,
dlatego nie chcę, abyś wracał do nich nawet w myślach.

- ojciec Serafino Falvo, "Jak zwyciężyć depresję"

Jak zwycieżyć depresję

 

 

 

Modlitwa czyni cuda
Ślubna modlitwa wiernych 1
Ślubna modlitwa wiernych 2

Błogosławieństwo nowożeńców
Modlitwa za nowożeńców
Modlitwa narzeczonych  
Modlitwa chorego 3
Modlitwa o błogosławieństwo dla domu
Modlitwa o pomnożenie wiary
Modlitwa na dzień imienin / urodzin
Dziekuję Ci Panie
Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące
Bądź moim Mistrzem
Akty strzeliste do NMP
Akty ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
Ty, który jesteś ponad nami
Tylko Ty Jezu
Wołanie o pomoc w ciemnościach duszy

Triduum do Świętej Rity

Nowenna do Świętej Rity
 
Litania do Świętej Rity

Modlitwa 1 do Świętej Rity
Modlitwa 2 do Świętej Rity
Modlitwa 3 do Świętej Rity
Modlitwa 4 do Świętej Rity
 
Modlitwa za przyjaciół
Modlitwa w czasie nieszczęścia
Modlitwa o prawdziwą mądrość
Modlitwa o łaskę pogody ducha  
Modlitwa o dobrą śmierć
Modlitwa do Św. Judy Tadeusza
Modlitwa do Matki Bożej o pomoc w odnowie życia  Modlitwa codzienna o opiekę do św. Judy Tadeusza
Akty przebłagania
Akt poświęcenia się Matce Najświętszej
Koronka za zmarłych do serca Maryi
Zrób coś ze mną, Boże
Dopomóż mi Panie...
Ci co zaufali Panu
Oczyść mnie, Panie
Modlitwa rodziców za dzieci  
W kryzysie małżeńskim
Modlitwa za chorego w rodzinie
Modlitwa Chorych 2
Modlitwa Chorego  
Boże Wszechmogący
Modlitwa Św. Franciszka z Asyżu
Mój Ojcze, któryś jest w niebie
Wyzwól mnie
Wierzę w kogoś takiego...
Kwadrans z Jezusem
Mam prawo być sobą
Jak się czujesz?
Modlitwa do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie  
Modlitwa o życzliwość 
Bóg szczęściem duszy

Ponieważ Bóg mnie kocha  
Minął kolejny dzień
Modlitwa Uwolnienia  

Przebacz mi moje milczenie
Naucz mnie, Panie
Modlitwa za przyjaciół   
12 Etapów autentycznego  przebaczania
Modlitwa o akceptację samego siebie
Bóg kocha zawsze!
Błogosławieństwa starego człowieka  

Modlitwa na starość
Życie jest piękne, Panie
Jak zwyciężyć depresję
Dziecko Moje!
Modlitwa o Cud
Panie
Telefon do Nieba
Modlitwa Pielgrzyma
Kochane Dziecko
Pozostań ze mną, Panie
Uśmiech Boga
Modlitwa o odwrócenie smutku
Modlitwa o pomnożenie wiary

Modlitwa o oczyszczenie serca i o prawdziwą mądrość
Modlitwa za Dusze w czyśćcu cierpiące
Modlitwy za Chorych  
Zapal Światełko Pamięci
Podstawowe Modlitwy

 

 

Nasze intencje i modlitwy
O zdrowie
W trudnych chwilach
Podziękowania za...
Za zmarłych
Zapal Światełko Pamięci


 

 

 


 

 

 

 

 

Uśmiech Boga

Perełki szczęścia

Wokół mnie tylu ludzi,
śpieszą się, gnają, pędzą.
Mają szare twarze,
młode, stare, ładne, brzydkie.
Gonią wiatr, ułudę,
mają puste oczy, bez życia.

Stoję, uśmiecham się do nich,
chcę im przekazać Twój uśmiech Boże.
Dziwią się, że można tak stać.
Na chwilę gdzieś budzi się w nich nadzieja, ale...
Wracają do gonitwy za wiatrem - bo bezpiecznie,
bo to już znają.

A ja stoję i uśmiecham się      do Ciebie Boże.
Ja nie gonię już życia,
ja życie dostałam w prezencie
od Ciebie Jezu na zawsze.
Nie muszę się śpieszyć,
wieczność jest długa.

Człowieku!
Zatrzymaj się!

Zobacz uśmiech Boga!
Przyjmij prezent od Niego!
Jezus to życie,
nie musisz już nic robić,
Zatrzymaj się
...proszę.

- L.Puza