Chwilka Wytchnienia - Nie żałuj czasu na marzenia to pojazd unoszący Cie do gwiazd

Modlitwa chorego 3

Najwyższy duszy i ciała lekarzu,
nigdy nieustające źródło życia,
Boże nasz i Ojcze!

Twoja Opatrzność wszystkim rozporządza;
bez Twojej woli nic się stać nie może.
Nie pamiętałem o Tobie w mych radościach,
nie dziękowałem Ci za dary dobroci Twojej;
ale nie karz mnie, Boże w gniewie swym,
nie odrzucaj pokornej modlitwy, smutku i umartwienia mego.

Dla Ciebie, Panie chcę znosić tę chorobę,
dla miłości Jezusa Chrystusa
i przez pamięć na Jego mękę, rany i śmierć najboleśniejszą.

Panno Najświętsza, Matko Boska,
cierpliwości wzorze!
Napełnij serce moje taką pokorą i uległością ku wyrokom Boga,
z jaką na konanie Syna Twego,
toczenie się Krwi Jego,
i świętego boku przebicie patrzałaś;
abym wszelkie cierpienie, na mnie przychodzące,
umiał ofiarować Bogu z wdzięcznością syna wiernego
i na odpłacenie za grzechy i przestępstwa moje.

Jezu, dobroci nieskończona!
który Łazarza wskrzesiłeś ze zgnilizny grobowej,
błagam Twego miłosierdzia:
racz zbudzić mnie łaską przenajświętszą
z głębokiego grobu złości i win moich, i
żbym do Ciebie, Pana mojego pod słodkie Twe jarzmo
szczerze powrócił i w nim trwała na żywot wieczny.

Nie tyle o zdrowie Cię, Panie! błagam,
jak o prawdziwe poddanie się woli Twojej:
abym królestwa Twego i sprawiedliwości jego
pragnęł przede wszystkiem.

Ty sam wiesz, co mi jest potrzebne;
Twoje miłosierdzie niechaj mną zarządza:
Twoja litość nad wszystkie sprawy Twoje!

Uzdrów tylko duszę moję,
Ojcze dobroci przedwieczna!
i dodaj mocy na zniesienie wszystkiego cokolwiek mię spotka
według Twoich wyroków;
iżbym smutkiem i weselem moim,
w życiu i po skończeniu doczesności,
chwalił i błogosławił przenajświętsze Imię Twoje;
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym
na wieki wiecznie.

Amen.

 

 

 Wszystkie swoje intencje można składać w komentarzach na stronie Nasze intencje i modlitwy pod odpowiednią modlitwą.
Zapraszamy!

 

 

 

  

Modlitwa czyni cuda
Modlitwa na każdy dzień
Pojednanie z Bogiem
Modlitwa za młodzież
Modlitwa za rodzeństwo
Modlitwa za rodziców
Modlitwa przebaczenia
Litania małżonków
Modlitwa o dobrego męża
Modlitwa o dobrą żonę
Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozbiciem

Modlitwa o odrodzenie małżeństwa
Modlitwa Ojca
Ślubna modlitwa wiernych 1
Ślubna modlitwa wiernych 2

Błogosławieństwo nowożeńców
Modlitwa za nowożeńców
Modlitwa narzeczonych  
Modlitwa chorego 3
Modlitwa o błogosławieństwo dla domu
Modlitwa o pomnożenie wiary
Modlitwa na dzień imienin / urodzin
Dziekuję Ci Panie
Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące
Bądź moim Mistrzem
Akty strzeliste do NMP
Akty ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
Ty, który jesteś ponad nami
Tylko Ty Jezu
Wołanie o pomoc w ciemnościach duszy

Triduum do Świętej Rity

Nowenna do Świętej Rity
 
Litania do Świętej Rity

Modlitwa 1 do Świętej Rity
Modlitwa 2 do Świętej Rity
Modlitwa 3 do Świętej Rity
Modlitwa 4 do Świętej Rity
 
Modlitwa za przyjaciół
Modlitwa w czasie nieszczęścia
Modlitwa o prawdziwą mądrość
Modlitwa o łaskę pogody ducha  
Modlitwa o dobrą śmierć
Modlitwa do Św. Judy Tadeusza
Modlitwa do Matki Bożej o pomoc w odnowie życia  Modlitwa codzienna o opiekę do św. Judy Tadeusza
Akty przebłagania
Akt poświęcenia się Matce Najświętszej
Koronka za zmarłych do serca Maryi
Zrób coś ze mną, Boże
Dopomóż mi Panie...
Ci co zaufali Panu
Oczyść mnie, Panie
Modlitwa rodziców za dzieci  
W kryzysie małżeńskim
Modlitwa za chorego w rodzinie
Modlitwa Chorych 2
Modlitwa Chorego  
Boże Wszechmogący
Modlitwa Św. Franciszka z Asyżu
Mój Ojcze, któryś jest w niebie
Wyzwól mnie
Wierzę w kogoś takiego...
Kwadrans z Jezusem
Mam prawo być sobą
Jak się czujesz?
Modlitwa do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie  
Modlitwa o życzliwość 
Bóg szczęściem duszy

Ponieważ Bóg mnie kocha  
Minął kolejny dzień
Modlitwa Uwolnienia  

Przebacz mi moje milczenie
Naucz mnie, Panie
Modlitwa za przyjaciół   
12 Etapów autentycznego  przebaczania
Modlitwa o akceptację samego siebie
Bóg kocha zawsze!
Błogosławieństwa starego człowieka  

Modlitwa na starość
Życie jest piękne, Panie
Jak zwyciężyć depresję
Dziecko Moje!
Modlitwa o Cud
Panie
Telefon do Nieba
Modlitwa Pielgrzyma
Kochane Dziecko
Pozostań ze mną, Panie
Uśmiech Boga
Modlitwa o odwrócenie smutku
Modlitwa o pomnożenie wiary

Modlitwa o oczyszczenie serca i o prawdziwą mądrość
Modlitwa za Dusze w czyśćcu cierpiące
Modlitwy za Chorych  
Zapal Światełko Pamięci
Podstawowe Modlitwy

 

Nasze intencje i modlitwy
O zdrowie
W trudnych chwilach
Podziękowania za...
Za zmarłych
Zapal Światełko Pamięci 

 

 

 

 

Nasze intencje i modlitwy
O zdrowie
W trudnych chwilach
Podziękowania za...
Za zmarłych
Zapal Światełko Pamięci

Uśmiech Boga

Perełki szczęścia

Wokół mnie tylu ludzi,
śpieszą się, gnają, pędzą.
Mają szare twarze,
młode, stare, ładne, brzydkie.
Gonią wiatr, ułudę,
mają puste oczy, bez życia.

Stoję, uśmiecham się do nich,
chcę im przekazać Twój uśmiech Boże.
Dziwią się, że można tak stać.
Na chwilę gdzieś budzi się w nich nadzieja, ale...
Wracają do gonitwy za wiatrem - bo bezpiecznie,
bo to już znają.

A ja stoję i uśmiecham się      do Ciebie Boże.
Ja nie gonię już życia,
ja życie dostałam w prezencie
od Ciebie Jezu na zawsze.
Nie muszę się śpieszyć,
wieczność jest długa.

Człowieku!
Zatrzymaj się!

Zobacz uśmiech Boga!
Przyjmij prezent od Niego!
Jezus to życie,
nie musisz już nic robić,
Zatrzymaj się
...proszę.

- L.Puza