Chwilka Wytchnienia - Nie żałuj czasu na marzenia to pojazd unoszący Cie do gwiazd

Litania za zmarłych

Kyrie eleison.
Chryste eleison.
Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad duszami zmarłych.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad duszami zmarłych.

Duchu Święty, Boże,
zmiłuj się nad duszami zmarłych.

Święta Trójco, jedyny Boże,
zmiłuj się nad duszami zmarłych.

Święta Maryjo,
módl się za dusze zmarłych.

Święta Boża Rodzicielko,
módl się za dusze zmarłych.

Święta Panno nad pannami,
módl się za dusze zmarłych.

Święci aniołowie i archaniołowie,
módlcie się za dusze zmarłych.

Święci patriarchowie i prorocy,
módlcie się za dusze zmarłych.

Święci apostołowie i ewangeliści,
módlcie się za dusze zmarłych.

Święci uczniowie Pańscy,
módlcie się za dusze zmarłych.

Święci męczennicy i męczenniczki,
módlcie się za dusze zmarłych.

Święci biskupi i wyznawcy,
módlcie się za dusze zmarłych.

Święci doktorzy Kościoła,
módlcie się za dusze zmarłych.

Święci kapłani i lewici,
módlcie się za dusze zmarłych.

Święci zakonnicy i pustelnicy,
módlcie się za dusze zmarłych.

Święte panny i wdowy,
módlcie się za dusze zmarłych.

Wszyscy święci i święte Boże,
przyczyńcie się za nimi.

Bądź im miłościw, przepuść im, Panie.

Od zła wszelkiego, wybaw je, Panie.

Od gniewu Twego, wybaw je, Panie.

Od mocy szatańskiej, wybaw je, Panie.

Od mąk czyśćcowych, wybaw je, Panie.

Przez narodzenie Twoje, wybaw je, Panie.

Przez krzyż i mękę Twoją, wybaw je, Panie.

Przez śmierć i pogrzeb Twój, wybaw je, Panie.

Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje, wybaw je, Panie.

Przez cudowne wniebowstąpienie Twoje, wybaw je, Panie.

Przez łaskę Ducha Świętego, Pocieszyciela, wybaw je, Panie.

My grzeszni, za cierpiącymi duszami, prosimy Cię, Panie.

Za duszami biskupów, kapłanów i duchownych wszelkich stanów,
prosimy Cię, Panie

Za duszami królów, książąt i wszelkiej zwierzchności na świecie,
prosimy Cię, Panie

Za duszami rodziców, braci, sióstr, krewnych i powinowatych naszych,
prosimy Cię, Panie

Za duszami tych, którzy nam dobrze czynili względem duszy i ciała,
prosimy Cię, Panie

Za duszami tych, których kochaliśmy szczególnie,
prosimy Cię, Panie

Za duszami tych, którzy nam albo my im tu na świecie nieprzyjaźni byli,

Za duszami tych, którzy z naszej przyczyny lub zgorszenia męki czyśćcowe cierpią, prosimy Cię, Panie

Za duszami tych, którzy niespodzianie zeszli z tego świata,
prosimy Cię, Panie

Za duszami tych, którzy zmarli bez sakramentów świętych,
prosimy Cię, Panie

Za duszami tych, którzy w tym domu i w tej parafii umarli,
prosimy Cię, Panie

Za duszami tych, których ciała w tym kościele (albo: na tym cmentarzu) leżą, prosimy Cię, Panie

Za duszami tych, których ciała nie miały chrześcijańskiego pogrzebu,
prosimy Cię, Panie

Za duszami dobrodziejów tego kościoła i innych miejsc świętych,
prosimy Cię, Panie

Za duszami tych, którzy się za umarłych pobożnie modlili,
prosimy Cię, Panie

Za duszami, które najdłużej lub najciężej cierpią,
prosimy Cię, Panie

Za duszami, które od krewnych i przyjaciół nie mają ratunku,
prosimy Cię, Panie

Za duszami, za które najbardziej jesteśmy obowiązani się modlić,
prosimy Cię, Panie

Za duszami, przez których wybawienie mamy mieć od nich podobną pomoc, prosimy Cię, Panie

Za duszami, których wybawienia gorąco pragnie Najświętsze Serce Niepokalanej Maryi Panny, prosimy Cię, Panie

Za duszami, dla których nasze prośby są najbardziej potrzebne,
prosimy Cię, Panie

Abyś wszystkich zmarłych do wiekuistego odpoczynku doprowadzić raczył, prosimy Cię, Panie!

Abyś wszystkich żyjących do nabożeństwa za dusze zmarłych pobudzić raczył, prosimy Cię, Panie!

Abyś wspomnienia za dusze zmarłych we mszy św. od wszystkich kapłanów łaskawie przyjmować raczył, prosimy Cię, Panie!

Abyś świętych Aniołów Twoich na pociechę cierpiących dusz i na ich wyprowadzenie z czyśćca posyłać raczył, prosimy Cię, Panie!

Abyś niegodne prośby nasze miłościwie przyjąć raczył, prosimy Cię, Panie!

Synu Boży, a Boże miłosierdzia, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść im, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad duszami zmarłych, Panie.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Kyrie eleison.
Chryste eleison.
Kyrie eleison.

Ojcze nasz.

W. Od bram piekielnych.

O. Wybaw, Panie, ich dusze.

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

Boże, Ty raczyłeś nam zostawić znaki Twej Męki na świętym całunie, którym zostało owinięte przez Józefa z Arymatei Twoje Ciało Przenajświętsze zdjęte z krzyża, spraw łaskawie,
abyśmy przez śmierć i pogrzeb Twój zostali doprowadzeni do chwalebnego zmartwychwstania.
Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

 

Wszystkie swoje intencje można składać w komentarzach na stronie Nasze intencje i modlitwy pod odpowiednią modlitwą.
Zapraszamy!

 

 
Modlitwa czyni cuda
Panie, do Ciebie wołam
Panie, chciałbym kochać
Modlitwa o miłość
Modlitwa kierowcy  
Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego

O to by zawsze być sobą
Nowenna w ważnej potrzebie
Przyjdź, Duchu Święty
Daj mi, Panie

Litania za zmarłych
Modlitwa uwielbienia
Panie ja proszę
Codzienna modlitwa o wolność
Akt poświęcenia rodziny
Bądź z nami na naszych drogach
Modlitwa dla tych, którzy chcą sobie odebrać życie
Modlitwa dla tych, którzy są uzależnieni
Modlitwa dla tych, którzy pragną potomstwa

Koronka o zwycięstwo nad szatanem
Akt oddania się Matce Bożej
Prowadź mnie Panie
Modlitwy za zmarłych na cały tydzień
Za zmarłych

Modlitwa dla rodziców dzieci uzależnionych
Modlitwa dla mających trudności finansowe

Modlitwa dla matki oczekującej potomstwa
Modlitwa dla cierpiących na depresję
Modlitwa dla samotnych
Modlitwa za chore dziecko
Modlitwa chorej osoby
Modlitwa chorego 2
Modlitwa chorego 4

Modlitwa rodziców za swoje dzieci  

Modlitwa o czas na wszystko
Modlitwa za małżonków obchodzących jubileusz
Modlitwa za dusze czyśćcowe
Modlitwa w trudnych sprawach do św. Marty
Modlitwa przed Mszą Świętą
Modlitwa na każdy dzień
Pojednanie z Bogiem
Modlitwa za młodzież
Modlitwa za rodzeństwo
Modlitwa za rodziców
Modlitwa przebaczenia
Litania małżonków
Modlitwa o dobrego męża
Modlitwa o dobrą żonę
Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozbiciem

Modlitwa o odrodzenie małżeństwa
Modlitwa Ojca
Ślubna modlitwa wiernych 1
Ślubna modlitwa wiernych 2

Błogosławieństwo nowożeńców
Modlitwa za nowożeńców
Modlitwa narzeczonych  
Modlitwa chorego 3
Modlitwa o błogosławieństwo dla domu
Modlitwa o pomnożenie wiary
Modlitwa na dzień imienin / urodzin
Dziekuję Ci Panie
Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące
Bądź moim Mistrzem
Akty strzeliste do NMP
Akty ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
Ty, który jesteś ponad nami
Tylko Ty Jezu
Wołanie o pomoc w ciemnościach duszy

Triduum do Świętej Rity

Nowenna do Świętej Rity
 
Litania do Świętej Rity

Modlitwa 1 do Świętej Rity
Modlitwa 2 do Świętej Rity
Modlitwa 3 do Świętej Rity
Modlitwa 4 do Świętej Rity
 
Modlitwa za przyjaciół
Modlitwa w czasie nieszczęścia
Modlitwa o prawdziwą mądrość
Modlitwa o łaskę pogody ducha  
Modlitwa o dobrą śmierć
Modlitwa do Św. Judy Tadeusza
Modlitwa do Matki Bożej o pomoc w odnowie życia  Modlitwa codzienna o opiekę do św. Judy Tadeusza
Akty przebłagania
Akt poświęcenia się Matce Najświętszej
Koronka za zmarłych do serca Maryi
Zrób coś ze mną, Boże
Dopomóż mi Panie...
Ci co zaufali Panu
Oczyść mnie, Panie
Modlitwa rodziców za dzieci  
W kryzysie małżeńskim
Modlitwa za chorego w rodzinie
Modlitwa Chorych 2
Modlitwa Chorego  
Boże Wszechmogący
Modlitwa Św. Franciszka z Asyżu
Mój Ojcze, któryś jest w niebie
Wyzwól mnie
Wierzę w kogoś takiego...
Kwadrans z Jezusem
Mam prawo być sobą
Jak się czujesz?
Modlitwa do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie  
Modlitwa o życzliwość 
Bóg szczęściem duszy

Ponieważ Bóg mnie kocha  
Minął kolejny dzień
Modlitwa Uwolnienia  

Przebacz mi moje milczenie
Naucz mnie, Panie
Modlitwa za przyjaciół   
12 Etapów autentycznego  przebaczania
Modlitwa o akceptację samego siebie
Bóg kocha zawsze!
Błogosławieństwa starego człowieka  

Modlitwa na starość
Życie jest piękne, Panie
Jak zwyciężyć depresję
Dziecko Moje!
Modlitwa o Cud
Panie
Telefon do Nieba
Modlitwa Pielgrzyma
Kochane Dziecko
Pozostań ze mną, Panie
Uśmiech Boga
Modlitwa o odwrócenie smutku
Modlitwa o pomnożenie wiary

Modlitwa o oczyszczenie serca i o prawdziwą mądrość
Modlitwa za Dusze w czyśćcu cierpiące
Modlitwy za Chorych  
Zapal Światełko Pamięci
Podstawowe Modlitwy

 

Nasze intencje i modlitwy
O zdrowie
W trudnych chwilach
Podziękowania za...
Za zmarłych
Zapal Światełko Pamięci 

 

 

 

 

Nasze intencje i modlitwy
O zdrowie
W trudnych chwilach
Podziękowania za...
Za zmarłych
Zapal Światełko Pamięci

Uśmiech BogaPerełki szczęścia

 

Wokół mnie tylu ludzi,
śpieszą się, gnają, pędzą.
Mają szare twarze,
młode, stare, ładne, brzydkie.
Gonią wiatr, ułudę,
mają puste oczy, bez życia.

Stoję, uśmiecham się do nich,
chcę im przekazać Twój uśmiech Boże.
Dziwią się, że można tak stać.
Na chwilę gdzieś budzi się w nich nadzieja, ale...
Wracają do gonitwy za wiatrem - bo bezpiecznie,
bo to już znają.

A ja stoję i uśmiecham się      do Ciebie Boże.
Ja nie gonię już życia,
ja życie dostałam w prezencie
od Ciebie Jezu na zawsze.
Nie muszę się śpieszyć,
wieczność jest długa.

Człowieku!
Zatrzymaj się!

Zobacz uśmiech Boga!
Przyjmij prezent od Niego!
Jezus to życie,
nie musisz już nic robić,
Zatrzymaj się
...proszę.

- L.Puza